Copyrights Krystyna Hoła 2016                          Created by 2Sides with WebWave CMS

artykuły

strona główna

o mnie

kontakt

wydania

wiersze

Broszura jest zbiorem artykułów o tematyce chrześcijańskiej.

Dostępna w wybranych bibliotekach. 

 

Człowiek - szczęśliwy pielgrzym. Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola 2016.

ISBN 978-83-63835-46-0.

Copyrights Krystyna Hoła 2016

 Created by 2Sides with WebWave CMS

  Copyrights Krystyna Hoła 2016        

Created by 2Sides with WebWave CMS

     Copyrights Krystyna Hoła 2016        

Created by 2Sides with WebWave CMS

Czy poezję Czesława Miłosza można określić jako religijną, a samego poetę człowiekiem głęboko wierzącym? Autorka dowodzi, że w pewnym stopniu tak. Zainteresowanie religią Miłosz wykazywał od lat najmłodszych i wyraźnie rosło ono wraz z wiekiem noblisty. Krystyna Hoła prowadzi czytelnika przez całą historię życia i twórczości poety, wskazując m.in. postacie, które odegrały w jego życiu ważną rolę i miały wpływ na jego duchowe poszukiwania. 
„…jedynie możliwa oryginalność polskiej literatury zależeć będzie od przemyślenia podstawowych kwestii religijnych…”, pisał Miłosz w eseju pt. „Przeciw poezji niezrozumiałej”.
Dodajmy, że jego pisarska oryginalność jest poza dyskusją oraz że do absolutnie podstawowych kwestii religijnych należy pragnienie Boga.
Książka p. Krystyny Hoły pozwala to wszystko jaśniej zobaczyć, głębiej połączyć, lepiej zrozumieć.
I doświadczyć, że występujące w tytule słowo „inspirujące” dotyczy nie tylko Miłosza.

ks. Jerzy Szymik

"Piątek, trzynastego" to książka antymagiczna z serii Stop magii!! 33 autorów: z Polski, Holandii, Hiszpanii, Australii i Singapuru wypowiada się w różnej formie literackiej na temat feralnej daty: piątku, trzynastego. 

 

Współautorstwo. Artykuł "O przesądach".

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła w Lublińcu.

"Miłosz. Dyskursy" pod red. M. Biernackiego i Angeliki Matuszek to książka Wyd. Naukowego ATH z Bielska-Białej.

Współautorstwo. 

"Doskonałość drogą do świętości" pod red. ks. prof. Jana Zimnego.

Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL.

Współautorstwo.